Над полето с бутона EV могат да се видят още следните показания:

  ТОТ – тотален разход на енергия в kWh

AVG – среден разход на енергия kWh/100km

При натискане на бутона EV ще видим следните данни.

Това, което виждаме е в резултат на изминаването на 8 км. В момента , в който минем един км се появява едно стълбче с със следните данни: Синята част изобразява изразходваната енергия във ватове, а зелената част – акумулираната енергия. Това, което е в зелено e реалната икономия на хибридния автомобил спрямо автомобил с ДВГ. При автомобилът само с ДВГ цялата тази (зелена) енергия се превръща в топлина от триенето на накладките.

В чист градски цикъл тя е приблизително 40%. В случаят говорим само за тръгване и спиране без изчакване на други автомобили при пресичане на път с предимство, трафик и червени светофари.  Като прибавим работата на двигателя при червен светофар и трафик разликата може да стигне и дори да мине над 60%.

При провеждането на конкретен експеримент с два приблизително еднакви по тегло и двигател автомобили, движещи се по абсолютно един и същи маршрут, непосредствено един след друг се получиха следните резултати:

Автомобил 1  е Toyota Prius. Автомобил 2 е Toyota Corola бензин. Температура на околната среда е 18 градуса. Град София и нормално завишен трафик в 17.00 часа и преминаване през жълтите павета. Тръгване от точка А, шофиране 15 км до точка Б и връщане по същия маршрут до точка А. Време за изминаване 1 час и 15 мин. Разход на хибридния автомобил Toyota Prius 5.5 L/100km.  Разход на Toyota Corola 11.3 L/100km.

Освен това трябва да отбележим, че Toyota Prius е по-тежка с повече от 200 кг. Изчислено спрямо общото тегло това прави приблизително 15 %. Т.е. към разхода на Королата трябва да добавим още 15%, което прави приблизително 13 L/100km. В процентно съотношение това прави приблизително 60% по-малко разходи за гориво за Toyota Prius.

При 5 работни дни на седмица по 30 км на ден получаваме 150 км  или разлика от 11.25 литра бензин за една седмица. В годината има приблизително 48 работни седмици. От тук може да си направим извода, че само от ходенето до работа за една година можем да спестим 540 литра бензин. Без да говорим за удоволствието да караме хибриден автомобил.

Всичко казано по горе се отнася конкретно за София. За по-малките градове нещата стоят различно. Конкретно за град Русе разликата е 35-40% без трафик и 45-50% в час пик. От тук нататък всеки може да си направи изводите за своя град.

Разходът от първата снимка е постигнат в град Русе без трафик в неработен ден с нормално шофиране в едната посока и газ – спирачка в обратната посока. От снимката се вижда, че този начин на шофиране не увеличава разхода съществено понеже при повече регенерация при спиране, при тръгване по-голямата част от енергията, необходима за ускорението, идва от батерията.

www.facebook.com/Priuschatbg

инж. Пламен Пеев

+359 877 05 34 34

en_GBEnglish