Ремонт и обслужване на хибридни автомобили.

Урок трети. Лекция 6

www.facebook.com/Priuschatbg

TOYOTA PRIUS HONDA LEXUS

POWER SPLIT DEVICE

TOYOTA SYNERDGY DRIVE

В предните лекции, които бяха посветени на хибридните технологии, ние изучавахме особеностите на експлоатация на хибридния автомобил в различни режими на движение. Но не успяхме да покажем всички от тях. Затова днес ще продължим работа с бавно движение на хибридния автомобил и движение в режим на електромобил.

След това ще продължим с режим на забавяне и движение със спускане. Ще завършим с характеристиките на работа при движение на автомобила на заден ход. След това се насочваме към безопасността при ремонта и поддръжката на хибридни автомобили. Ще обсъдим и други въпроси. Ще се опитаме да разчупим някои стереотипи и да разобличим митовете, които са се установили в “хибридния” сегмент на автомобилния свят.

Бавно движение и режим на електромобил „режим EV

Схема 11

Схема 11

TOYOTA PRIUS HONDA LEXUS

В последната лекция описах как автомобилът тръгва само с електрическа мощност и двигател МГ2, освен ако не натискаме силно педала на газта. При достигане на желаната скорост преди да стартира ДВГ, може да продължи движението само с електричество. Този режим се нарича “режим EV”, тъй като автомобилът се задвижва от същото “гориво” като автомобил с пълно EV. При такава експлоатация короната се върти. Тъй като МГ2 движи колата, оста на сателитите със сателитите не се върти и ДВГ не работи, а самите сателити се въртят всеки около собствената си ос. Слънчевото колело и МГ1 се въртят свободно назад (Схема 11).

Ако ДВГ запали в момент на ускорение, при достигане на нужната скорост се намалява натиска върху педала на газта. В същото време намаленото потребление на електроенергия в захранващата верига, която е необходима за поддържане на скоростта, лесно може да бъде осигурено от двигателя МГ2. В този случай двигателят с вътрешно горене се изключва и вие продължавате да шофирате в режим на електромобил.

Кога ще се случи това е трудно да се предскаже, защото това зависи от много различни фактори. Първо от това, колко е заредена батерията. Второ – температурните параметри: температура на въздуха, температура на ДВГ, температура на купето. Трето – наклон, вятър и т.н. И след известно време на движение в режим EV нивото на батерията задължително ще падне, което ще доведе до запалване на ДВГ, за да може да се поддържа желаната скорост и да се дозареди батерията.

TOYOTA PRIUS HONDA LEXUS

Начинът, по който ДВГ пали в електрически режим, когато това стане необходимо, е подобен на топъл старт, но в този случай короната и слънчевото зъбно колело не са неподвижни. Слънчевото колело се върти назад и първо трябва да се забави. Това може да бъде достатъчно, за да се ускори ДВГ до необходимите обороти, в зависимост от скоростта на автомобила. Но може да се наложи слънчевото колело да обърне посоката на въртене. Това става с помощта на МГ1.

До този момент МГ1 работи в режим на генератор и произвежда електроенергия. След като скоростта му на въртене се намали и се доближи до нула, той се включва като електродвигател. След това се захранва с енергия и минавайки през нулевата точка сменя посоката на въртене.

Схема 12

Схема 12

В резултат на това, както в случая на стартиране на двигателя на стоящ на място автомобил, оста на сателитите и с нея ДВГзапочват да се въртят напред. Короната на планетарния механизъм, въртяща се напред, заедно с движението на автомобила, получаващ енергия от МГ2, помага да се ускори двигателят до необходимите обороти при по-ниска скорост на МГ1. Стартирането на двигателя с вътрешно горене обаче създава съпротивление на свободното въртене на короната. За да се изглади този тласък за по-голям комфорт за водача и пътниците, към МГ2 се подава допълнителен енергиен импулс, за да се получи допълнителен въртящ момент, необходим за плавното стартиране на ДВГ(Схема 12).

 

В Приус 20 в стандартния пакет влиза и копчето EV. Това се отнася за автомобилите за Японския и Европейския пазар. На моделите за САЩ това копче може да се постави допълнително. В бордовия компютър си има всичко инсталирано, но липсва самото копче.

TOYOTA PRIUS HONDA LEXUS

www.facebook.com/Priuschatbg

следва продължение

инж. Пламен Пеев

en_GBEnglish