Заден ход

www.facebook.com/Priuschatbg

TOYOTA PRIUS HONDA LEXUS

Схема 13

Приус няма никакво зъбно колело за заден ход, което би му позволило да се движи на заден ход с помощта на ДВГ. Затова, той може да се движи назад само с помощта на МГ2, т.е. само на ток.

Схема 14

ДВГ не може да помогне директно за такова движение. В болшинството от случаите автомобилът гаси ДВГ, в момента в който включим на задна. Докато МГ2 се върти назад, короната на планетарния механизъм също ще се върти назад. При това положение ДВГ не работи. Това означава, че оста на сателитите също не се върти. Следователно МГ1 ще се върти напред. Той се върти на празен ход без да потребява електроенергия, но и без да произвежда. Това е подобно на режим EV, но наобратно. Блокът за управление не позволява на автомобила да се движи много бързо с цел да защити МГ1 от много високи обороти. (рис. 14)

TOYOTA PRIUS HONDA LEXUS

Схема 15

Ако ДВГ продължава да работи, когато скоростният лост е в положение R, например в случаите, когато заряда на ВВБ е малък, МГ2 пак ще движи автомобила назад, както преди. Единствената разлика е, че оста на сателитите ще се върти напред, а слънчевото колело и МГ1 ще се въртят по-бързо напред и компютърът трябва да ограничи задната скорост на колата до по-ниска скорост, за да предпази МГ1 от прекомерно високи обороти на въртене. Енергията в този случай може да бъде взета от генератора МГ1 за захранване на МГ2 и за зареждане на батерията (Фигура 15).

Да се разбере взаимната връзка от всички тези процеси, които се случват едновременно в силовия агрегат е сложна задача. Затова нека да поясним. Назад автомобилът се движи само от МГ2, а ДВГ почти никога не работи. МГ2 се захранва с електроенергия от ВВБ. Но ако заряда е малък и вие се движите на заден ход по-продължително време ДВГ ще запали. Това ще се случи, когато нивото на батерията падне под 44%. Тогава МГ1 ще започне да произвежда електроенергия, с която ще се захранва МГ2 и ще се зарежда разредената ВВБ.

TOYOTA PRIUS HONDA LEXUS

Реални и въображаеми опасности, очакващи механика по време на ремонта на хибридни автомобили.

Като правило при появяване на нови технологии се появяват и нови опасности – реални и измислени. Днес ние вече не се страхуваме да използваме ежедневно и ежеминутно клетъчни телефони и сме сигурни, че телефонът не може да ни „изпържи“ мозъка. Простата действителност е, че ние бързо свикваме с новите технологии и те стават реалност в нашия живот без да се страхуваме повече от тях.

Ние бързо забравяме дори и за напълно реални опасности. Спокойно се отнасяме към скорости от 90 км/ч в една кутия от стомана, стъкло и пластмаса, движеща се на 4 гуми на метри от подобни обекти, които се движат в противоположна посока. На борда на всяко превозно средство се намират десетки литри лесно възпламеними течности и избухливи газове. И тази ситуация никого ли не плаши? Но когато някой е снабдил автомобил с мощна електрическа система, ние веднага почваме да нервничим. В този раздел аз искам да поговорим за опасностите при обслужването и ремонта на Приус.

Избор на хибрид Тойота Приус

TOYOTA PRIUS HONDA LEXUS

следва продължение

www.facebook.com/Priuschatbg

инж. Пламен Пеев

en_GBEnglish