Ремонт и обслужване на хибридни автомобили Урок 2 Лекция 4 TOYOTA PRIUS HONDA LEXUS

Високоволтова батерия

Високоволтовата батерия на PRIUS 10 се състои от 240 елемента с номинално напрежение 1.2 В всеки. Те много приличат на батерии за фенер размер Д. Тези елементи се събират по 6 броя последователно и приличат на бамбуково стъбло. Цялата батерия е съставена от два корпуса, в които има по 20 стъбла.

Honda Insight Hybrid

Високоволтова батерия (ВВБ) на Honda Insight Hybrid

Общото номинално напрежение на ВВБ е 288 В. Работното напрежение в режем на празен ход е в границите от 320 В до 340 В. При спадане на напрежението под 288 В стартирането на ДВГ става невъзможно. Едновремено с това на екрана светва символа с батерийка с надпис 288. За да се стартира двигателя в този  случай Японците са вградили в автомобила зарядно устройство. Достъпът до него се осъществява през багажника на автомобила.

Често задаван въпрос е как се използва. Отговарям: Зарядното може да се използва само и единствено, когато свети надписа 288. В противен случай при натискане на старт ще се чуе силен звуков сигнал и ще светне в червено грешка. Второ – към клеймите на малкия акумулатор трябва да се включи допълнителен акумулатор  „донор“ или зарядно устройство. В никакъв случай не трябва да се включва пусково устройство. След това при ИЗКЛЮЧЕНО запалване трябва да се натисне старт за минимум 3 секунди. Когато светне зелена светлина започва зареждането на ВВБ. Зареждането ще е готово след 1-5 мин. Това зареждане ще е достатъчно за 1 или 2 старта.

ВВБ Toyota Prius 30

ВВБ Toyota Prius 30

 

Когато мотора запали ВВБ ще се зарежда от инвертора. Ако 2 – 3 опита не доведат до запалване на двигателя и при пова „READY“ свети, не говори за това, че автомобилът е готов за движение, а трябва да се търси причината за аварията. Всичко това означава, че имаме повреда. Имайте в предвид, че при нормални условия всички Приуси палят от първия път. Това си го запишете някъде с големи букви.

В Приус 11 ВВБ се състои от 228 елемента с напрежение 1.2 В всеки. Те са обединени в 38 групи по 6 елемента. При номинално напрежение показват 273.6 В. Работното напрежение е в диапазона 280 – 330 В. Самата ВВБ се намира зад задната седалка на автомобила.

При това елементите не приличат на бамбукови стъбла, а представляват плоски модули в пластмасов корпус със сив цвят.

TOYOTA PRIUS HONDA LEXUS

Максималния ток на батеията е 80 А в заредено състояние и 50 А при разредено състояние. Номиналния капацитет на батерията е 6.5 Ач., но електрониката в автомобила позволява да се използват само около 40 % от този капацитет. Това е направено с цел да се удължи максимално живота на елементите на ВВБ. Тези 40 % представляват 2,56 МДж (мегаджаула), а целия капацитет е 6.4 МДж. Използваемата енергия е достатъчна да се задвижи автомобила от 0 до 108 км/ч четири пъти без използването на ДВГ. За да се произведе такова количество енергия е необходимо да се изгори 250 мл бензин. Т.е. 1 л бензин се равнява приблизително на 10 МДж енергия. Тези цифри се дават само да добиете представа какво количество енергия има в батерията на автомобила.

Toyota Prius 10

ВВБ Toyota Prius 10 със свален преден капак

 

Автомобилът не трябва да се използва без гориво (бензин), дори когато тръгвате със заредена до горе батерия. В по-голямата част от времето шофьора може да използва около 1.5 МДж достъпна енергия. Много често ВВБ попадат за ремонт имено след като е свършил бензина в резервоара и водачът се опитва да стигне до най-близката бензиностанция. В този случай на таблото светва „Check Engine“ и триъгълник с възклицателен знак. Ако тогава продължите да се движите с автомобила напрежението на елементите пада под 0.5 В на клетка и те всичките умират. При спад на напрежението под указания минимум в клетките настъпват необратими химически реакции. По този начин се съкращават неимоверно много капацитета и живота им. На практика след месец, два ще трябва да смените почти цялата батерия.

Акумулатор с надпис 288V

Мониторът с включено запалване. В десния горен ъгъл свети Акумулатор с надпис 288V. Само в този случай компютърът активиравъзможността да се включи вграденото зарядно устройство за ВВБ.

 

TOYOTA PRIUS HONDA LEXUS

PRIUS 20

На PRIUS 20 японските инженери са използвали друг начин за увеличаване на мощността. Те са намалили количеството на елементите до 168, като са оставили само 28 модула. Но с помощта на специално изградения „booster“ вътре в инвертора напрежението може да се повиши до над 500 В. Увеличаването на номиналното напрежение на МГ2 в PRIUS 20 позволява да се повиши неговата мощност до 50 кВт без увеличаване на размерите.

 

Освен това PRIUS притежава вспомагателен акумулатор. Това е една 12 волтова оловно киселинна батерия с

ВВБ Toyota Prius 10

Вграденото зарядно устройство на ВВБ Toyota Prius 10

капацитет 28 Ач. Тя се намира в:

Приус 10, 11 – задната лява част на багажника.

Приус 20, 30, … – задната дясна част на багажника.


Неговата функция е да дава ток на електрониката и допълнителните устройства, когато хибридната система е изключена и да подаде напрежение на главното реле на ВВБ при запалване. Когато хибридната система работи напрежение се подава от конвертора и по този начин се дозарежда 12 волтовия акумулатор. Основните блокове за управление обменят данни по вътрешна CAN-шина. Останалите системи поддържат връзка по вътрешна мрежа „Body Eleсtronics Area Network“.

Блок за управление на ВВБ

Във ВВБ има отделен блок за управление само за нея.

Toyota Prius 10

Сервизен резединител на Toyota Prius 10

Този блок следи за температурата на елементите, тяхното напрежение, вътрешното им съпротивление и управлява охлаждащия вентилатор на батерията. На PRIUS 10 има осем вградени температурни датчици. Те представляват обикновен терморезистор. Освен това има и един допълнителен термодатчик, който контролира температурата на въздуха около ВВБ. На PRIUS 11 количеството температурни датчици е намалено до четири, а на PRIUS 20 до три броя.

Ф13 Сервизен резединител на Prius 10

 

TOYOTA PRIUS HONDA LEXUS

следва продължение

инж. Пламен Пеев

en_GBEnglish