Проверка на хибридна батерия

Заслужава да се отбележи, че за да проверите 12-волтовия  оловен акумулатор на хибридните автомобили TOYOTA Prius, Auris, Yaris, Estima, не е необходимо да разглобявате багажника или купето. Под капака в блока с предпазители, означен с червен плюс, е изведен проводник директно от плюсовата клема на акумулатора. По този начин можете да го проверите точно под капака, въпреки че самия акумулатор се намира в отделението за пътници или в багажното отделение на автомобила. Същото важи и в случай на неизправност или “спад” на напрежението под допустимото ниво, след което автомобилът не може да бъде стартиран (снимка 4).

Фото 4

Чрез свързването на двата извода към тестваната батерия можем да оценим напрежението без натоварване. Много хора не смятат, че това измерване е важно и често се случва, така че изправни елементи да са осъдени на “утилизация”. Ако без натоварване, напрежението на батерията е по-ниско от номиналната – това означава или неизправност или разредено състояние. По-често само втория вариант. Това означава, че преди да проверите батерията, тя трябва да бъде напълно заредена. Това е задължително условие. Именно затова се извършва  процес на ЕКВАЛИЗАЦИЯ (изравняване) на ВИСОКОВОЛТОВАТА БАТЕРИЯ преди проверката на нейните елементи поединично. След което се извършва самия ремонт на батерията.

Проверка на хибридна батерия

HYBRID BATTERY

Същевременно определяме степента на зареждане на акумулатора съгласно следната таблица:

Таблица:

Ако получим незадоволителни показания на уреда по време на процеса на натоварване на акумулатора, това не означава, че той е повреден. Възможно е преди тестовете просто да не е достатъчно зареден. В случай, че не сте сигурни за степента на зареждане на акумулатора и под товар получихте отрицателен резултат, трябва да заредите акумулатора и да извършите отново измерване. Само този метод няма да ви позволи да изхвърлите работещ акумулатор.

Следващата стъпка е да включите товара. Натоварването се включва за кратко време (не повече от 10 секунди). По това време следим положението на стрелката на волтметъра. Максималното точно отчитане ще бъде след 5-тата 6-та секунда от измерването. Ако мащабът ни е оцветен в цветове, тогава по цвета на сектора, в който стрелката е спряла, можем да определим работоспособността на елементите. Ако мащабът не е маркиран с цветове, тогава ние оценяваме крайното напрежение изводите на батерията или акумулатора и на база на крайното напрежение ние правим извод за тяхното състояние.

Проверка на хибридна батерия

HYBRID BATTERY

Какво трябва да бъде натоварването? Какъв трябва да бъде токът за разреждане? За най-добрата и най-точна проверка на батерията токът трябва да има максимална стойност, но не трябва да надвишава допустимия ток на изтощаване на батерията. За стартерни батерии се препоръчва от 1,0 до 1,4 С (където C е номиналната мощност на батерията в Ah).

Как да изчислим, какво трябва да бъде напрежението, ако проверяваме не отделна батерия, а високоволтова  никел-метал хидридна батерия? Знаейки номиналното напрежение на един елемент (1,2 V), ние го умножаваме по броя на клетките в акумулатора. По този начин може да се изчисли номиналното напрежение на всяка акумулаторна батерия с високо напрежение на всеки хибрид.

СЛЕДВА

www.facebook.com/Priuschatbg

инж. Пламен Пеев

en_GBEnglish