Бързо разреждане и зареждане на Хибридна батерия на Тойота, Хонда, Лексус

Искам да обърна специално внимание на няколко условия, когато блока за управление и контрол на хибридната система няма да позволят стартирането на Еквализация. Това може да се случи при следните условия: когато температурата на един от температурните датчици на BBБ е под 0 °; температурата на един от температурните датчици е над 45 °; Нивото на заряд на BBБ превишава 72%, нивото на делта SOC надвишава 39%.

Защо трябва  да разгледаме подробно тези детайли по този процес и защо не можем да ги пропуснем по време на ремонта на ВВБ?

  1. Преди да проверим елементите поотделно, за да изчислим остатъчния им капацитет, трябва да сме сигурни, че елементите са максимално заредени.
  2. Също така трябва да сме сигурни, че елементите имат еднакъв заряд.

Едно от условията за деактивиране на принудителната еквализация е изравняването на елементите по напрежение. Тоест, когато разликата между чифтовете елементи във ВВБ по време на зареждането стане по-малка от 0,2 V, тогава еквализацията ще се изключи.

Бързо разреждане и зареждане на Хибридна батерия

Но при неизправна ВВБ процесът на еквализация ще бъде прекъснат по друга причина – когато един от елементите с температурен датчик се нагрее до 45 °.

Въпрос: Кой елемент мислите, че ще се нагрее по-бързо – работещ или дефектен? Правилният отговор: Повреденият елемент ще се нагрее бързо, защото докато изправните елементите се зареждат, дефектният елемент без капацитет бързо ще “вдигне напрежението” и постъпващата в него енергия просто ще се преобразува в топлина.

И така продължаваме напред. Еквализацията е направена – зареждането на ВВБ е изключено. Изключваме допълнителния 12V акумулатор  и изваждаме прекъсвача от задната част на батерията и чак след това изваждаме ВВБ от колата. (снимка 1).

Виждате ли причината за повредата?

( снимка 1 ) част от хибридната батерия на аурис 2013

Бързо разреждане и зареждане на Хибридна батерия на Тойота, Хонда, Лексус

Причината е най-обикновена вода. Т. е. задната седалка е прана на място и не е изсушена достатъчно. Останалата в нея влага е прониквала в Хибридната батерия в продължение на дни. Това е довело до окисляване на медните пластини, които са използвани в батерията. По този начин медния окис е влошил контакта между отделните елементи, а това от своя страна води до неравномерното зареждане на всични елементи и най-слабият от тях много бързо губи голяма част от капацитета си.

А ето така трябва да изглеждат медните пластини:

Както вече писахме по горе той започва да преобразува електроенергията в топлина и започва да се нагрява, като същевременно нагрява и съседните елементи. След известно време и те започват да губят капацитет и процесът става лавинообразен, докато в един момент се случи бум (снимка 3).

(снимка 3) Гръмнал елемент от хибридна батерия

Бързо разреждане и зареждане на Хибридна батерия

Има няколко направления , в които може да избухне даден елемент. Най-честите случаи са там където е наи-малко съпротивлението – т.е. нагоре. Но не са малко и случаите когато избухва настрани. Тогава се увреждат и съседните елементи, но те вече и без това са достатъчно увредени. И така при избухването на даден елемент задължително се сменят и съседните два. Те все още може и да работят, но със сигурност са силно увредени и няма да работят добре, както останалите.

Ако все пак решите да ги оставите и продължите да карате с тях се пригответе още след първия по-топъл месец да смените освен тях и като бонус и прилежащите към тях елементи. А в случай, че реагирате навреме и още при първите признаци на бързо разреждане и зареждане на хибридната батерия се обърнете към специалист е най-вероятно да се разминете само с един елемент

 

СЛЕДВА

ВЪПРОСИ НА

www.facebook.com/Priuschatbg

инж. Пламен Пеев

en_GBEnglish