Lexus RX400H Инвертор УРОК 9-2 За определяне на съдържанието на влага в изолацията и нейното стареене се използва Коефициентът на поглъщане и поляризация. Изчислява се просто: съпротивлението се измерва за една минута. През това време записваме показанието два пъти: 15 секунди след началото на измерването и 60 секунди след началото на измерването. След това ги сравнявайте. При суха изолация показанията ще се различават приблизително два пъти. Ако изолацията е мокра, тези индикатори ще бъдат приблизително еднакви.

Lexus RX400H Инвертор

Lexus RX400H Инвертор

Сега нека  да приложим тези знания в практиката. Автомобил Lexus RX400H 2008 г. Неизправността, според собственика, се проявява по следния начин: по време на движение на таблото светват предупредителните светлини за неизправност на хибридната система, и колата гасне.

Lexus RX400H Инвертор

След като откачите отрицателния извод на спомагателната акумулаторна батерия, колата пали и се движи известно време, след което всичко се повтаря. И ако по-рано това се случва веднъж месечно, след това се случва почти всеки ден. Собственикът се обръща към един от официалните дилъри на Lexus, където му е направена  диагностика и заключението е повреда в инвертора и следователно е необходима неговата замяна. Разходите за цялата работа надхвърлят 10000 лв. Собственикът на колата започва да изпитва съмнения относно правилността на диагнозата, поставена от техниците и решава да потърси и второ мнение.

С какво трябва да започнем? P0AA6

Правилно! Първо свързваме скенера и  пускаме автомобила в режим на работа. Четем всички грешки и всички текущи показания от всички системи. Има много грешки, както в двигателя, така и в ABS и в хибридната система. Но в момента се интересуваме само от една: P0AA6. Тази грешка се дешифрира като неизправност в изолацията на високоволтовата система. Но къде да търсим утечка в системата за високо напрежение на този автомобил?

В сервиза на Lexus са сметнали, че проблемът е в инвертора на автомобила и са убеждавали клиента, че инвертора е за смяна. Но, както писахме по-горе, инверторът не е евтина част и трябва да сме сигурни, че той е виновен, преди да купим толкова скъпа нова част. Първоначално ние гледаме показанията от скенера като търсим подкод за грешката, който ще ни помогне поне да локализираме мястото на тази неизправност. Скенерът показа, че подкодът има номер 526.

Lexus RX400H Инвертор

Сега се обръщаме към наръчника за ремонт. Той (наръчника) по този повод “ни казва”, че неизправността (нарушение на изолацията на високоволтовата система) е в следните възможни места: 1. хибридна трансмисия; 2. инвертор; 3. окабеляване на рама; 4. захранващ кабел на двигателя; 5. реле “HV”; 6. захранващ кабел на климатика; 7. компресор на климатика; 8. Заден електрически мотор (MGR); 9. високоволтова батерия; 10. и 11. проводници 1 и 2 на високоволтовата батерията; 12. инвертор на усилвателя на волана; 13. високоволтов блок за управление на батерията. Това означава, че виждаме 13 различни места, където изолацията може да бъде повредена и високо напрежение отива на корпус.

След това е дадено описание на процеса на търсене на тази неизправност на повече от 80 страници. Ако следваме ръководството, в най-добрия случай ще открием неизправността след един месец упорита работа. Диагностиците в официалния дилърски сервиз решават да не се задълбочават и стигат до извода, че инверторът е дефектен. Защо инверторът? За това можем само да правим догадки…

инж. Пламен Пеев

en_GBEnglish