Диагностика ЛЕКСУС ХИБРИД. Автомобилен Газ Анализатор. Предният път говорихме за диагностичните инструменти за хибридни автомобили. В този смисъл бяха разгледани различни средства за отстраняване на неизправности. Някои от тях са доста прости в устройството, други са много по-сложни. Беше отбелязано, че не е необходимо да се разделят диагностичните устройства на основни и спомагателни (допълнителни), както се практикува днес от много диагностици.

Отново обръщам внимание на тази важна техника като оборудването за диагностика. Ще повторя още веднъж казаното в предния урок: Смятам, че всички диагностични инструменти, за които говорихме и за които ще говорим, са основните за нас, тъй като те спомагат за намирането на конкретна неизправност в конкретна кола. Затова ще ги разгледаме в конкретни примери.

Последният урок завършихме със запознаване с високоволтовия разрядник.

Автомобилен Газ Анализатор

А сега постепенно преминаваме към следващия диагностичен уред – Автомобилен газ анализатор (фото5).

Какво мислите, за какво е необходим автомобилния газ анализатор при ремонта на хибридни автомобили? Мнозина ще кажат: “На съвременна кола няма начин сами да обедним или да обогатим гориво-въздушната смес! Автомобилния газ анализатор беше необходим за регулиране на карбураторните коли през миналия век! “.

 

Газ Анализатор

Автомобилен Газ Анализатор Руско производство

Диагностика ЛЕКСУС ХИБРИД.

В някои отношения те са прави: на една съвременна кола блока за управление на двигателя отговаря за състава на стехиометричната смес. Но добре знаем, че той подготвя смес от гориво и въздух въз основа на показанията на различни сензори. Ами ако един от сензорите е дефектен или дава невярна информация на контролния блок?

А с помощта на автомобилния газ анализатор можем да получим най-надеждната информация за това как горивото гори в двигателя. И тази информация получаваме директно, без посредници! В края на краищата можем да проследим качеството на изгарянето на гориво-въздушната смес със скенера, като разгледаме параметрите на корекцията на горивото. Но по-точно, отколкото един автомобилнен газ анализатор може да ни каже – няма нито едно устройство, нито един сензор! Както лекаря, за правилното диагностициране, прави необходимите изследвания така и диагностика за правилната диагноза е необходимо да се знае какво “диша” един автомобил и какво е неговото състояние според неговия “анализ”.

Автомобилен газ анализатор

Първите уреди работят на принципа на измерване на електрическата проводимост на платинова спирала в среда на въглероден окис. Резултатите се показват на аналогова (стрелкова) скала . Двукомпонентните газови анализатори започват да измерват още един токсичен елемент – неизгорялото гориво, т.е. въглеводороди CH. Това устройство започва да работи на различен принцип – спектрометрия на изследваните газове в инфрачервения диапазон.

Съвременните автомобилни газ анализатори работят на същия принцип, но те могат да измерват цели пет компонента: в допълнение към въглеродния окис CO и въглеводородите, те измерват концентрацията на кислород, въглероден диоксид CO2 и азотни окиси NOx. Те могат също така да изчислят съотношението въздух-гориво в гориво-въздушната смес. Ще имаме отделен урок за работа с газовия анализатор, така че за сега това е достатъчно.

Диагностика ЛЕКСУС ХИБРИД.

Много често при нас в сервиза (мисля, че и във всеки друг) идват собственици на коли с оплакване за повишен разход на гориво. Но най-често с такива оплаквания идват точно собствениците на хибридни автомобили! Защо? Да, защото преди да купи хибридна кола, неговият бъдещ собственик изучава подробно техническите характеристики на бъдещата си кола. И за мнозина, когато купуват автомобил, решаващия фактор е такъв параметър като средния разход на гориво.

следва

www.facebook.com/Priuschatbg

инж. Пламен Пеев

en_GBEnglish