Как комар уби Тойота Приус 2 част, техническа част.

Тойота Приус 2 На базата на сигнала от МАФ сензора контролерът за управление на двигателя поддържа стехиометричния състав на сместа 14.7:1. С други думи сместа се счита за нормална (не бедна или богата) ако в цилиндъра се подаде 1 част гориво и 14.7 части въздух от общия състав на сместа. Разходомера за въздух не мери нито количеството на кислорода, нито количеството на другите хим. елементи във въздуха. МАФ – сензора работи на принципа на поточното охлаждане на вътрешния елемент – жичка през която тече ток. Всмукателните клапани създават въздушен поток и на този поток е разположен МАФ. Въздухът охлажда жичката и променя нейното съпротивление.

комар уби Тойота

комар уби Тойота Приус

Изправния Датчик притежава следните характеристики : Напрежението на  МАФ на неработещ двигател трябва да е 0.996V. Показанията 1.016 и 1.021 са все още приемливи, но повече от 1.035 – означава че датчика е силно замърсен и вече не дава верни показания. Степента на отклонението на МАФ от нормата може да се оцени при работещ двигател на различни обороти. За 1.5 л двигател на празен ход показанията трябва да са 9.5 – 10 кг/час, на 2000 об/мин 19 – 21 кг/час. Ако на 2000 об/мин МАФ показва 17 – 18 кг/час колата по малко дърпа, а разходът е по-малко от обичайната норма. Ако показанията са 22 – 23 кг/час – колата добре дърпа, но разходът става по – голям с 10 – 15 % и в студено време ще пали трудно.

Датчикът, определящ температурата на всмуквания въздух се явява част от ЕСУД – електронна система за управление на двигателя. Елементът се намира между корпуса на въздушния филтър и входа на въздушния тракт в корпуса на МАФ или в долната част на корпуса на въздушния филтър.

Датчикът за температура на въздуха ДТВ представлява термистор – полупроводников резистор, който притежава сило изразена зависимост от окръжаващия го въздух и електрическото му съпротивление.

комар уби Тойота

Електрическа схема на свързване на сензора за въздух

 

Отрицателния температурен коефициент на термистора означава, че при повишаване на температурата електрическото съпротивление намалява. Високата температура означава низко съпротивление – 70 Ом при 130 °С, а низката температура дава голямо съпротивление – 100кОм при 40 С.

От електонния блок за управление ЕБУ на датчика се подава напрежение 5 В през резистор с постоянно съпротивление, който се намира в ЕБУ. Температурата на входящия въздух се регистрира в ЕБУ по степента на спад на напрежение на ДТВ, който е с променливо съпротивление. Показанията от термодатчика представляват параметър, който влияе на почти всички системи в автомобила.

Тойота Приус 2

Комар повреди сензора на Тойота Приус

Ако в системата е поставен съвременен Датчик, неверните показания или пълната неизправност не влияят много силно на работата на двигателя като само леко изглаждат характеристиката на ускорение на автомобила и без скенер „ на око” да се забележи тази неизправност е просто НЕВЪЗМОЖНО.

А виж на разхода на гориво ще се отрази. Така че ако разхода при вас е по-висок задължително проверете датчика.

Ако някой контакт е неизправен след известно време ЕБУ ще запише в паметта кода на грешката и ще подаде сигнал на панела  с индикаторите «CHECK ENGINE» , като визуално предупреждение за неизправност в системата. Блокът самостоятелно разчита температурата на въздуха, използва сигнала от датчика за температура на охлаждащата течност или задава значение по подразбиране приблизително 33 С и колата ще продължава да върви все едно че сместа не е обогатена излишно.

А сега най-важното: Как да проверим? Уверен съм, че този въпрос вълнува всички собственици на Приус и други хибридни автомобили. Започваме с грешките, които фиксира ЕБУ и ги показва на скенера. Ето ги:

комар уби Тойота

Грешките записани в ЕБУ

Проверка на МАФ сензор

  1.  Проверка на МАФ по изменение на напрежението.

От ляво надясно кафяв бял зелен червен черен

Цветова подредба на Сензора

Цветова подредба на Сензора на Тойота Приус

 

Взимаме захранване от акумулатора и подаваме:

+ 12В на черен

– 12В на червен

Вкл. волтметър

Плюс – на зелен

Минус – на червен

Мерим – на зелен

След това подаваме на МАФ въздух и наблюдаваме изменението на напрежението на волтметъра. Ако напрежението не се изменя – датчика е повреден.

комар уби Тойота

Наблюдаваме изменението на напрежението

 

  1. Проверка на МАФ по съпротивление

Мерим съпротивлението м/у кафявия и белия проводник.

Цветова подредба на Сензора

Мерим съпротивлението м/у кафявия и белия проводник

То трябва да бъде:

При температура на окръжаващата среда минус 20 градуса С 13.6-18.4 кОм

При температура на окръжаващата среда плюс 20 градуса С 2.21-2.69 кОм

При температура на окръжаващата среда плюс 60 градуса С 0.49-0.67 кОм

При резултат извън указаните параметри работоспособността на датчика не е гарантирана.

Ако ще ходите в сервиз може да покажете на специалистите таблицата от мануала, по която те ще разберат какво и как трябва да проверят и как да се ориентират.

препоръки от ремонтното ръководство

препоръки от ремонтното ръководство

След като майсторите проверят, покажете им още една препоръка от ремонтното ръководство.

*If the result is not as specified, replace the mass air flow meter.
*If the result is within the specified range, remove and inspect the mass air flow meter

Както виждате проверката на МАФ – сензора не представлява особена трудност. Правейки такива проверки вие можете самостоятелно да разберете изправен ли е вашият сензор или не. И да икономисате от ходене в автосервиз.

И връщайки се в началото на нашия разказ: Как малкият комар може да убие такова голямо желязно чудовище като Приус ?

Навярно много читатели, гледайки снимките и рисунките са разбрали: комарът тежащ по-малко от грам, просто е попаднал и се е залепил на една от измерителните жички, с помощта на които ЕБУ определя масата на въздуха постъпващ в мотора и по този начин определя необходимото количество гориво, което трябва да се подаде в цилиндрите. Измерванията се изопачили – блока за управление се замислил и  започнал да подава на инжекторите „някакво средно време”, което и довело до неизправността.

Но това вече е така да се каже критическа неизправност. На практика в болшинството от случаите става по друг начин.

Идват клиенти с жалба за голям разход на гориво.

Провеждаме диагностика и виждаме, че указаните по горе грешки по датчика  ЕБУ не е фиксирал. Изглежда, че всичко е нормално. И много диагностици се успокояват, отмятайки МАФ сензор като причина за повишения разход на гориво.

В края на краищата ние сме длъжни да анализираме показанията на датчика за разход със съществуващата горивна корекция на двигателя. Как се прави това е тема за отделна статия, която ще напиша в близкото бъдеще.

Но без всякакъв анализ на показанията ние можем да видим на датчика следната картинка

мръсотия и пух във въздушния филтър на двигателя

 

Т.е. запушен с мръсотия и пух въздушен филтър на двигателя.

Как мислите , в какво състояние е датчика МАФ?

А да определим неговото състояние можем и със собствените си очи. За това е нужно само да погледнем на температурния датчик на МАФ-сензора. Той изпълнява още една функция по съвместителство – индикатор на замърсяване на измерващия елемент на датчика за въздух.

Тойота Приус 2

Как това е устроено на практика гледаме на следната снимка:

Датчик за въздух

Датчикът за въздух поглед отблизо

 

Т.е. в капката трябва да видим, както казват японците, американски „$”. С други думи във вътрешността на янтарната капка ние трябва да видим главата на терморезистора, която по форма прилича на знака за американски долар.

Как да се приведе мръсния датчик в чисто състояние? Най лесния начин е безконтактна промивка на датчика и измерителния елемент с помощта на специална автомобилна химия. За тази цел подхожда всеки един очистител за карбуратор или нещо подобно, съдържащо в себе си силен разтворител.

Тойота Приус 2

Подробно описание на процедурата

В никакъв случай не пръскайте със силна струя директно върху капката. По този начин вие ще я деформирате и ще повредите датчика. Така

датчик за въздух

Гумен уплътнител за датчика за въздух – оригинал

се почиства само ако пръскате с отразена струя или като натискате лекичко на клапана на балона. Обърнете внимание и на факта, че след цялата процедура разтворителя не трябва да оставя след себе си никакви остатъци.

Последно искам да обърна внимание и на уплътняващата гумичка. Как изглежда и нейният оригинален номер можете да видите на следната снимка:

Тъй като гумичката е направена от обикновена гума тя е чувствителна към много разтворители и очистители. Затова преди процедурата по очистване е задължително да се свали и след това да се постави обратно.

 

 

Service Hybrid

Пламен Пеев

Русе, България

en_GBEnglish