Устройство на батериите на Nissan Leaf, Tesla Model S и Chevy Bolt – чия батерия е по-добра ??? Част 1

Nissan Leaf HV Battery

Nissan Leaf HV Battery

По-точно е да кажем Високо Волтова Батерия или (ВВБ) на хибридните и електрическите автомобили, но за удобство ще я наричаме само Батерия

Преди всичко трябва да се имат предвид различните форми на батериите. Батерията на Nissan Leaf не е плоска, тя се поставя от предната седалка назад, скрита под пода на автомобила. За да е удобно да седнете на задната седалка, батерията има вдлъбнатина за краката.

Батерията в Chevy Volt е Т-образна. В центъра на пода пред задната седалка има малко възвишение – това е най-тясната част на батерията. Основната батерия се намира под задната седалка.

Инженерите на Tesla използват плоска батерия под цялото дъно на електрическия автомобил, така нареченият скейтборд.

Tesla Model S HV Battery

Tesla Model S HV Battery

Батериите на Nissan Leaf, Tesla Model S и Chevy Bolt

Всъщност защо има толкова различни форми? За да отговорим на този въпрос, трябва да  погледнем вътре в батерията. Захранващия блок (батерия или акумулаторна батерия) се състои от по-малки батерийни клетки (по-известни като батерия, те също се наричат батерия или клетка).

Има три основни типа литиево-йонни батерии: цилиндрични, призматични и пакетни (хелиополимерни батерии обвити в обикновено алуминиево фолио). Типичната батерия на фенерче е цилиндрична. Tesla използва точно такива стандартни цилиндрични батерии, обозначени като 18650, а по-късно и 21700, което означава, че размерите му са 18 х 65 мм (21х70мм) и ги използва както в батерии за електрически автомобили, така и в домашни системи за съхранение на енергия (можете да разберете как работи акумулаторната батерия на Tesla в нашите следващи статии).

 

Батериите на Nissan Leaf, Tesla Model S и Chevy Bolt

Призматичните елементи са големи и по-тежки. Те могат да бъдат сравнени с автомобилни батерии, но те са малко по-леки, защото не съдържат олово. От своя страна, пакетните батерии са лист за катода и лист за анода с преграда в средата и с тънка обвивка. Повечето батерии от този тип са с размери 21 на 27 см и са опаковани с метална обвивка.

Във всички такива батерии има тънки слоеве катоди и аноди, които са разделени от прегради и наподобяват купчинка от листчета (малоумки). Разликата е, че пакетните батерии могат да се съхраняват една върху друга във височина в един или няколко реда. Също така пакетните батерии нямат твърда обвивка и затова се нуждаят от външна защита. Цилиндричните батерии са наслоени на пластове в цилиндър. Призматичните батерии се поставят в правоъгълни кутии с подходящ размер.

По време на зареждането всички литиеви батерии се разширяват и нагряват. Призматичната форма на батериите трябва механично да се натисне, за да не се променя формата им. Отново металната обвивка в цилиндричните батерии не им позволява да се разширяват. Но батериите, които понякога приличат на купчинка от листчета, се нуждаят от твърда външна опаковка.

Батериите на Nissan Leaf, Tesla Model S и Chevy Bolt

В батериите на Tesla цилиндричните батерии се подреждат  вертикално. Те могат да  бъдат подредени по-нагъсто, но са оставени свободни пространства за охлаждане. Батерията е достатъчно плоска и може да се скрие от под почти повечето автомобили.

Chevy Bolt HV Battery

Chevy Bolt HV Battery

Електрическите автомобили “Leaf” и “Volt” използват пакетни батерии. Литиево-йонните батерии в Chevrolet Volt са разположени вертикално в един ред, поради което батерията има продълговата правоъгълна форма, но може да бъде и Т-образна (тази батерия е разположена между седалките).

Батерията на Nissan Leaf включва хоризонтално ориентирани пакетни батерии, които са поставени като поща в чекмедже. Елементите се намират под седалките, както и в средата на пространството за краката пред задната седалка. Трябва да кажа, че всичко е много ергономично и не пречи на пътниците. По-подробно за устройството на батерията на електромобила “Leaf” в някоя от следващите статии.

www.facebook.com/Priuschatbg

инж. Пламен Пеев

+359 877 05 34 34

Categories: Статии

en_GBEnglish