УРОК 9-1 МегаОмМетър ГигаОмоМетър Днес ще продължим разговора за диагностичните инструменти, без който ремонтът на хибридни автомобили е изключително труден или почти невъзможен. Миналият урок беше завършен, като се запознахме с стенда за диагностика на инжекторите. Решихме следното: Сега се произвежда огромно количество стендове. Всеки самоуважаващ се производител, участващ в производството на автомобилно оборудване, представя свой модел на пазара. Няма голяма разлика между тях. Разликата се състои в надеждността на оборудването и в създаденото налягане. Ако имате малък гаражен сервиз ще ви е достатъчно евтино китайско устройство.

МегаОмМетър

Нека преминем към следващия уред, без който ремонтът на хибридни машини е просто невъзможен. Той се нарича МегаОмМетър. Има много спорове относно името на това устройство в интернет. На Български името му се състои от сливането на три думи : Мега Ом и Метър. Ударението на всяка от тях се запазва на мястото си.

Такъв уред няма да срещнете в нито един сервиз за автомобили, който не е специализиран за ремонт на хибридни и електрически автомобили. Без него не могат да се ремонтират хибридни и електрически автомобили.

С името на устройството се разбрахме, сега нека да поговорим за предназначението на устройството. Мегаомметърът е предназначен за измерване на големи стойности на съпротивление. Много механици ми задават въпроса: защо ми трябва, когато имам мултицет, който измерва съпротивление до 4 МOm?

Отговарям. При ремонт на хибридни машини много често се налага да се правят измервания на обекти със съпротивление не в единици от МOm, а в десетки или стотици МOm. В следващите няколко урока ще използваме този инструмент за търсене на много сложна неизправност в конкретен пример. Междувременно да погледнем устройството.

ГигаОмМетър

За разлика от омметъра, самият мегаомметър генерира електрически ток. И с достатъчно високо напрежение (до 2500 V). При „древните“ устройства за това е използван вграден механичен (ръчен) генератор. За да създаде

снимка 1. Гигаомметър MASTECH MS5205

снимка 1. Гигаомметър MASTECH MS5205

те необходимото напрежение за работа, трябва да завъртите дръжката на динамото. Това не беше много удобно и точността на измерването от това силно се променяше. Съвременните такива устройства са напълно електронни. Използват вградени захранващи източници (батерии) за работа. По този начин се елиминира субективния фактор и можем да смятаме всяко едно измерване за напълно коректно.

Има още по-модерни устройства. Те се наричат гигаомметри. Тяхната граница на измерване е много по-висока от тази на мегаомметрите. В нашия „Сервиз-Хибрид“ използваме гигамометър, направен в Китай. Това не е много скъпо устройство, но е много функционално (снимка 1). Защо е особено добър? На първо място, той автоматично проверява дали има късо съединение в тествания обект. Той, постепенно увеличавайки напрежението от 250 до 2500 V, не може сам да се повреди. Трябва да се настрои само максималното ниво на приложеното напрежение.

Ако не знаете номиналното работно напрежение на проверяваната намотка или изолация, използвайте ръководството за ремонт, където винаги е посочено номиналното напрежение на намотката. Ако няма ръководство, за да предотвратите повреда на изолацията или устройството, започнете теста винаги с малко напрежение. Когато проверявате намотки с напрежение до 500 V, не поставяйте уреда на 1000 или 2500 V! Освен това при работа с устройството е много важно да знаете каква е влажността на изолацията, тъй като при проверката е възможно да се повреди работещата, но влажна изолация. Съпротивлението на изолацията може да варира от влажността и температурата.

www.facebook.com/Priuschatbg

инж. Пламен Пеев

en_GBEnglish