Ремонт и обслужване на хибридни автомобили. 

TOYOTA HONDA LEXUS


Школата на Пламен Пеев. Урок втори. Лекция 2

3. Незначителни, но много ефективни конструктивни решения. Отместване на осите на коляновия вал. Борба със загубите от триене.

Незначителни изменения на конструкцията на двигателя позволяват очевидно да се намалят загубите от триене. Този специфичен източник на загуба на мощност е един от най-сериозните. Мотовилката, свързана с буталото и коляновия вал по време на работа си взаимодействат с буталото под различни ъгли. Колкото е по-голям ъгълът между оста на мотовилката и оста на буталото, толкова по-големи са силите, които действат в посока, перпендикулярна на оста на цилиндъра.

Тази сила натиска буталото към оста на цилиндъра и създава значителни сили на триене. Конструкторите на ДВГ на Приус са изместили малко встрани оста на коляновия вал и по този начин се намалява максималния ъгъл на въздействие на буталото върху мотовилката и съответно върху цилиндъра. Това съществено намалява величината на загубите от триене. Всички двигатели на Приус използват „изместен“ колянов вал. Такава конструкция е намерила приложение не само в хибридните автомобили, а и в някои конвенционални.

Ще отбележим още една особеност на ДВГ на хибрида. Максималните обороти на двигателя на Приус са съществено по-низки, отколкото на другите автомобили. Максималните обороти на Приус10 са 4000 об/мин, на Приус11 са 4500 об/мин, на Приус20 са 5500 об/мин, на Приус30 са 5500 об/мин. Това решение намалява натоварването на всички елементи на двигателя, което позволява да са с по-малки размери. Освен това се отразява много добре на комплексната работа на целия агрегат и работи срещу загубите от триене.

  1. Отстраняване на обогатяването

Тъй като необходимостта от повече мощност се компенсира от електродвигателя и ВВБ, към мощността на ДВГ няма необходимост от използване на обогатена гориво-въздушна смес. Т.е. намалената мощност се компенсира от тези допълнителни електрически силови компоненти. По такъв начин двигателя работи много по-често от традиционните в режим на най-голяма ефективност, което от своя страна води до значителна икономия на гориво.

  1. Изключване на цилиндрите

В двигателите с повече на брой цилиндри е възможно изключването на някои от тях с цел работа с намалена мощност. Това обикновено се използва на големи и мощни двигатели, за да се осигури някакъв приемлив разход на гориво. Става въпрос за компромиса, не между голям и умерен разход, а за компромис между голям и ужасен разход на гориво.

Ремонт и обслужване на хибридни автомобили.

TOYOTA PRIUS HONDA LEXUS

Приус притежава малък 4 – цилиндров двигател. Не използва метод с частично изключване на цилиндрите. Може да се каже, че той изключва изведнъж всичките си цилиндри, като при това продължава да се движи на електромотор.

За да продължим разговора за двигателите, работещи по цикъла на аткинсон, следва да съобщим следното. Защо такива мотори са намерили толкова мизерно приложение в автомобилостроенето? Отговор: те имат един съществен недостатък, който е преодолян само при хибридните схеми. Двигателите на Аткинсон не са способни да работят на ниски обороти. Не е трудно се разбере причината за тази особеност на мотора и ние ще дадем на читателя възможност малко да размишлява. Ще съобщим само, че с този съществен конструктивен проблем на ДВГ в хибридния автомобил, чудесно се справя електродвигателя. По такъв начин такова превозно средство в своята конструкция е съчетало най-доброто от всеки един от компонентите на силовия агрегат, като е минимизирало влиянието на техните недостатъци.

С това разговора за ДВГ на хибрида не приключва. Ние още не един път ще се обръщаме към силовия агрегат на автомобила Приус. Сега ще се обърнем към устройството на хибридните автомобили и по-внимателно ще разгледаме компонентите, от които те се състоят. Да се върнем към схемата, която читателя видя в урок 1. Но тогава тя беше дадена за предварително запознанство в комплект със схемите на други хибридни решения. Сега ще започнем да разглеждаме всеки компонент поотделно. Ще покажем тяхното предназначение и начин на реализация в цялостната конструкция.

Ремонт и обслужване на хибридни автомобили.

TOYOTA PRIUS HONDA LEXUS

TOYOTA PRIUS Хибридно задвижване на Тойота

TOYOTA PRIUS Хибридно задвижване на Тойота

На схемата е показано задвижването на Приус, като са показани основните компоненти без много подробности. В частност много е опростена тази част от агрегата, в която ДВГ въздейства на планетарния механизъм в устройството за разпределение на мощностите (PSD). Съвсем условно е показано как короната е свързана с безшумна предавка и мотор/генератор МГ2. А ето как валът на ДВГ (син цвят) минава през валът на МГ1 и слънчевото колело (жълт цвят) за да се съедини със сателитите от другата страна на PSD. По нататък ще се опитаме да помогнем на читателите да разберат режимите а работа на тази трансмисия.

инж. Пламен Пеев

Русе

Следва продължение

en_GBEnglish