Мотор генератор в хибрида. УРОК 9-3 Ние, за да не се разпиляваме и да проверяваме всички компоненти, какво трябва да направим? Точно така! Ще разгледаме в скенера “замразените параметри”, т.е. онези параметри, които са били прочетени от Блока за управление на хибридната система в момента на възникване на грешката! И какво виждаме там? Виждаме , че температурата на MG1 по това време е била около 186 °С!!!. Какво ни говори това? Че температурният сензор на мотор-генератора е или дефектен, което е изключително рядко, или има късо съединение в намотката на мотор-генератора, което води до прегряване.

Мотор генератор

Как можем да проверим това? Тук имаме нужда от нашия гигаомметър! Освен това в случая не се изисква почти никаква трудоемка работа. Което означава, че не трябва да сваляте нито инвертора, нито кутията. Достатъчно е да свалите механизма за чистачките и капака на инвертора. След това изваждате захранващите проводници MG1 и MG2 от инвертора и започвате теста. И макар че нямаме грешка в MG2, първо проверяваме намотката на на тяговия двигател.

Тя работи с големи токове и натоварвания и по-често излиза от строя. Установяваме на уреда диапазон за проверка 250 В (вижда се в левия долен ъгъл на уреда на снимката). Започваме да измерваме. След минута имаме следните показания (снимка 3). Както виждате, при подаване на напрежение 260 V към фаза “U”, имаме изолиращо съпротивление на намотката повече от 260 МΩ! Това не е просто добре, а направо чудесно! (Съвпадането на цифрите 260 V и 260 МΩ в този случай е просто съвпадение.) Проверката на фазите “V” и “W” дава точно същите резултати (снимка 3).

 

Снимка 2. Започваме измерването

Снимка 3. Започваме измерването

Това означава, че намотките MG2 са в пълна изправност.

Нека да продължим и да проверим намотките на MG1. Именно него видяхме на скенера, че температурата му е била 186 °С . Конекторите на захранващите проводници са малко по-навътре, така че не са толкова ясно видими на снимката. Проверяваме намотката на фазата “W” и … (снимка 4). Както можете да видите, когато е зададен тест диапазон от 250 V, уреда повишава тестовото напрежение само до 64 V!

 

Това е напълно достатъчно, за да видим, че изолацията е пробита! Уредът регистрира съпротивление на намотката само 0,02 МΩ. Това е почти късо съединение. И ако уредът няма функция за автоматично увеличаване на тестовото напрежение, тогава ще го изгорим. Но умният гигаомметър, виждайки, че практически няма съпротивление на изолацията, спря да увеличава напрежението.

Мотор генератор

Край! Това е всичко! Открихме повредата в тази кола! И тя не се крие в инвертора, а в кутията или по-точно в намотките на MG1. Проверяваме останалите две фази и виждаме, че те също са окъсени към корпус. Те са по 0,02 МΩ, но напрежението, което е подадено в този случай е с 2 V повече (снимка 5). Сега се отваря работа за механиците. Сваляме кутията и изваждаме от нея намотката MG1 (снимка 6).

На нея не се виждат никакви видими повреди. А когато изгаря намотката на тяговия двигател, секторите на намотката стават на въглен и обикновено се виждат веднага. Независимо, че на снимката на мотор-генератора се вижда кръгла метална пластина, тя тук е излишна. При работещ мотор-генератор тази плоча е залепена към ротора. Тук тя се е отделила от ротора. И на нейната вътрешна страна можете ясно да видите следи от същия този ротор, след като се е отлепила от него (снимка 7).

Част от снимките са собственост на

“Гибрид-сервис” Екатеринбург, Русия

инж. Пламен Пеев

en_GBEnglish