Активиране и деактивиране на режима «4WD Inspection Mode»

 1. С помощта на диагностичен скенер.

С помощта на скенер и инструкциите към него избираме режим «4WD Inspection Mode».

 1. Без диагностичен скенер.
 • Поставете ключа в положение «ON». Скоростния лост трябва да е в положение «P».

Забележка: Следващите действия трябва да извършите в рамките на 60 сек. Като използвате само десния (левия) крак.

 • Натискате и пускате педала на газта четири пъти. След това натискате и задържате спирачката.
 • Държейки педала на спирачката натиснат поставяме скоростния лост в положение «N». Пускате спирачката. След това натискате и пускате педала на газта четири пъти.
 • След това натискате и задържате спирачката. Държейки педала на спирачката натиснат поставяме скоростния лост в положение «P». Пускате спирачката. След това натискате и пускате педала на газта четири пъти.
 • След това отново натискате и задържате спирачката. Държейки педала на спирачката натиснат включваме «START».

 1. Преминаването в режим «4WD Inspection Mode» се изобразява на мултифункционалния дисплей. Светва индикатора «READY ON» и Бензиновия двигател започва да работи постоянно.

При това положение таблото ще свети по следния начин:

Няма нищо страшно, системата VSC в действителност е напълно изправна.

Освен това на таблото ще светне още един знак, който не означава неизправност, а показва, че автомобилът се намира в сервизен режим

 1. За излизане от режима «4WD Inspection Mode» изключете автомобила.

Обслужване на автомобила в режим «Inspection Mode»

 1. Загрейте двигателя и изключете климатика.
 2. Активирайте един от двата варианта «Inspection Mode» в зависимост от провежданата проверка и поставете скоростния лост в необходимото положение.

Забележка: в режим «Inspection Mode» оборотите при отпуснат педал на газта ще бъдат 1000 об/мин, при натиснат до 50% оборотите ще са около 1500 об/мин и при натиснат повече от 50% – 2500 об/мин.

 1. Деактивирайте режима «Inspection Mode» веднага след приключване на проверката. За да се случи това поставете ключа в положение «OFF».

Внимание: движение на автомобила с активиран режим «Inspection Mode» може да доведе до повреда в трансмисията.

 1. Внимание: при проверка на скоростомера и провеждане на тестове на валяците:

– Убедете се, че е включен режим «2WD Inspection Mode»;

– Резките ускорения и забавяния могат да доведат до повреда в трансмисията;

– Не използвайте устройства, които няма да ви позволят плавно да променяте скоростта при набиране и забавяне.

– Натискайте плавно педалите на газта и спирачката.

Мерки за безопасност при проверка върху валяците

Внимание:

 • Преди провеждане на проверка върху валяците е необходимо да се изключи режима 4WD (изключен заден електродвигател), системите VSC и TRC. За целта трябва да активирате режима «2WD Inspection Mode».
 • Допуска се да се провежда проверка върху валяците при вдигната във въздуха задна ос или гумите трябва да са поставени върху свободно въртящи се валяци.

Последователност на изпълнение:

 1. Поставете гумите върху валяците
 2. Активирайте режима «2WD Inspection Mode».
 3. Поставете скоростния лост в положение «N».
 4. Изпълнете проверката.

Забележка: Резките ускорения и забавяния могат да доведат до повреда в трансмисията; Натискайте плавно педалите на газта и спирачката.

 1. След приключване на проверката деактивирайте режима «2WD Inspection Mode», като поставите ключа за запалване в положение «OFF».

Внимание: движението на автомобила с включен режим «Inspection Mode» може да доведе до повреда в трансмисията.

www.facebook.com/Priuschatbg

следва продължение

инж. Пламен Пеев

en_GBEnglish